Domino nedir? Domino etkisi ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Domino taşları
Domino oyunu
  1. Üzerlerindeki sayıların noktalarla gösterildiği, dikdörtgen biçimindeki her taşta iki adet sayı bulunan ve uçlardaki aynı sayıları eşleştirip dizerek iki kişi arasında oynanan, toplam 28 taşı olan bir oyun.
  2. Kimi zaman balolarda giyilen kukuletalı bir giysi. Madam Hamparson kurşuni renkli bir domino giymiş olduğu ve kahve renkli bir dominoya dahi Madame Küpeliyan bürünmüş bulunduğu halde baloya gelip... (İlgili cümle kaynağı: A. Mithat)


Domino ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


Birbirini deviren domino taşları
Domino taşı etkisi
  • Domino demek: Elindeki son taşı kullanarak oyunu kazanmak.
  • Domino etkisi: Bir öncekinin bir sonrakini tetiklediği olaylar zinciri. Sırrı bir türlü çözülemeyen bir süreç domino etkisi yaparak bu kağıttan kaleyi bir daha ayağa kalmamacasına yıkmaya başlamıştır. (E. Eğribel)
  • Domino gösterisi: Birbiri ardına dizilmiş domino taşı şeklindeki cisimlerin birbirlerini devirerek çeşitli şekiller oluşturdukları gösteri.
( 0 soru/yorum )