İrat nedir? İrat etmek ne demektir? Kısaca anlamı


  1. Gelir, varidat.
    Gelir mefhumu, tamamıyla şahsa bağlı bir karakter yani sübjektif bir mahiyet taşır. İrat ve kazançlar ise, şahsa bağlı olmayıp doğrudan doğruya kendisini husule getiren kaynaklara bağlı olan bir hasılattır ve objektif bir mahiyet gösterir. (Y. A. Esentürkoğlu)
  2. Gelir getiren mülk (yapı).
    Komşumuz dededen babadan akar irat sahibi birisi olduğundan hiç çalışmadan yaşadı. (İlgili cümle kaynağı: N. Akyalçın)
  3. Söylemek.
    Hz. Peygamber, hutbelerinde zaman zaman cemaate sorular sormuş ve karşılıklı konuşmalarla hutbelerini irat etmiştir. (A. H. Yüksel)

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.