İrkilme nedir? İrkilmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ürkerek geri çekilir gibi olmak, bir şey karşısında şaşırıp duraklamak.
    Karşısında bizi görünce birdenbire irkildi.
  2. (Akan bir şey için) Bir engel karşısında duraklayıp birikmek.
  3. (Vücudun bir yeri için) Dışarıdan gelen bir uyarıcının etkisiyle kanlanıp şişmek.
( 0 soru/yorum )