İntikal nedir? İntikal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Geçme, geçiş.
  Çok sevilen sanatçı ahirete intikal etti.
 2. Anlama, kavrama.
 3. (felsefe) Çıkarsama.
 4. Ulaşmak, varmak.
  Ekipler olay yerine intikal etti.

 • İntikal devresi: Bir dönemden başka bir döneme geçiş devresi.
 • İntikal etmek:
  1. Yer değiştirmek.
  2. Anlamak, kavramak.
  3. Miras kalmak.
 • İntikal vergisi: (hukuk) Mirasçıların miras yoluyla elde ettikleri şeyler üzerinden alınan, artan oranlı bir vergi.
( 0 soru/yorum )