İskemle nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ahşap hasır iskemle
Geleneksel hasır iskemle
  1. Arkalıksız sandalye.
  2. Üstüne sigara tablası, çiçek vazosu gibi ufak şeyler konulan küçük masa.
  3. Sandalye, tabure.


  • İskemle ağası: (tarih) Osmanlı döneminde padişahın, ata binerken ayak basmak için kullandığı çuha kaplı iskemleyi taşıyan ağa.
  • İskemle kuklası: (Eskiden) Daha çok çingenelerin oynattığı ilkel bir kukla türü.
  • İskemle tekaütlüğü: Osmanlılarda devlet hizmetinden emekli ya da malul olarak ayrılma.
  • İskemleci başı: Osmanlılarda, has ahırda saklanan ve padişahın ata binerken kullandığı iskemleyi saklamakla yükümlü görevli.


İskemle ile ilgili deyimler ve anlamları


Harita çivisi şeklinde tasarlanmış iskemle ve masalar
Hem masa hem sandalye olabilen modern iskemle
  • İskemle (sandalye, koltuk) kavgası: (deyiminin anlamı) Aynı makama göz dikmiş olanlar arasındaki çekişme, post kavgası.
( 0 soru/yorum )