İskemle nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ahşap hasır iskemle
Geleneksel hasır iskemle
  1. Arkalıksız sandalye.
  2. Üstüne sigara tablası, çiçek vazosu gibi ufak şeyler konulan küçük masa.
  3. Sandalye, tabure.


  • İskemle ağası: (tarih) Osmanlı döneminde padişahın, ata binerken ayak basmak için kullandığı çuha kaplı iskemleyi taşıyan ağa.
  • İskemle kuklası: (Eskiden) Daha çok çingenelerin oynattığı ilkel bir kukla türü.
  • İskemle tekaütlüğü: Osmanlılarda devlet hizmetinden emekli ya da malul olarak ayrılma.
  • İskemleci başı: Osmanlılarda, has ahırda saklanan ve padişahın ata binerken kullandığı iskemleyi saklamakla yükümlü görevli.


İlgili deyimler ve anlamları


Harita çivisi şeklinde tasarlanmış iskemle ve masalar
Hem masa hem sandalye olabilen modern iskemle
  • İskemle (sandalye, koltuk) kavgası: (deyiminin anlamı) Aynı makama göz dikmiş olanlar arasındaki çekişme, post kavgası.
( 0 soru/yorum )