İrşat nedir? İrşat etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Doğru yolu gösterme, ikaz etme, uyarma.
    O, diğer pek çok sufi şair gibi sanatını, muhatap olduğu topluluğu irşat etmek maksadıyla kullanmış ve şiirlerinde daha ziyade, söylemek istediğini açık bir şekilde verme temel esprisinden hareket etmiştir. (İlgili cümle kaynağı: C. Yılmaz)
  2. Manevi açıdan aydınlatma, hak yolunu gösterme, gafletten uyandırma.
    Bir irşat ediciye varmadan olmaz! Yollara düş, bucak bucak ara ve irşat edicini bul (N. F. Kısakürek).
( 0 soru/yorum )