İsal nedir? İsal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyi bir yere götürme, ulaştırma. Biliniz, biliniz ki tuttuğunuz yol sizi maksadınıza isal edemeyecektir. (M. G. Keskin)
  2. Eriştirme. Hamdüsenalar olsun Cenabı Hakka ki, beni bu rütbeye kadar isal etti; yine mukadderatı İlahiye olarak beni asker yaptı. (V. Vakkasoğlu)


  • İsal etmek: Ulaştırmak. Bu şehrin halkı en derin muhabbet ve hayranlık hislerini sizin vasıtanızla büyük Türk milletine isal etmek arzusundadır. (İlgili cümle kaynağı: Ayın Tarihi)
( 0 soru/yorum )