İspat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir şeyin doğrusunu kanıt ve tanık göstererek kanıtlama, tanıtlama, tanıt, belgit.


  • İspat etmek: Tanıtlamak.
  • İspat hakkı: (hukuk) Bir kimseye belirli bir eylem ya da suç yükleyerek hakaret eden kişinin, suçlamalarının doğruluğunu kanıtlayarak cezadan kurtulabilmesi hakkı.
  • İspat kudreti: Bir belgenin delil olması yeteneği ya da delil olarak kullanılabilme derecesi.
  • İspatlı geometri: (matematik) Konusu, biçim ve cisimlerin özelliklerini, çizimlerin nedenlerini, yapılan işlem ya da düşünüşün doğru olup olmadığını incelemek olan geometri.
  • İspatlı şahitli: (deyiminin anlamı) Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde, gerçekliği apaçık; her yoldan ve herkesçe doğrulanmış.
( 0 soru/yorum )