İplik nedir? İpliği pazara çıkmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Küçük bir makarada sarılı olan beyaz renkli keten dikiş ipliği
Keten ipliği
  1. Kumaş dokumak ya da dikişte kullanılmak vb. amaçlarla pamuk, keten, yün, ipek gibi doğal maddelerden veya naylon gibi sentetik maddelerden bükerek yapılan ince, uzun, esnek lif. Elinde iğne iplik vardı; elbise dikiyordu. (E. Tulay)
  2. Fasulye, bakla gibi sebzelerle kimi meyvelerin lifi.


  • İpliği pazara çıkmak: (deyiminin anlamı) Saklamak istediği kötü bir şey herkes tarafından duyulmak, yalanı veya kusuru ortaya çıkmak, ne mal olduğu anlaşılmak, foyası meydana çıkmak. Zaten Komünizm dediğiniz, ipliği pazara çıkmış, en barbar diktatörlüklerin işine yaramış iptidai bir yobazlık sistemidir. (P. Safa)
( 0 soru/yorum )