mütevali:

Mütevali nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Art arda gelen, üst üste olan, ara vermeden devam eden, peş peşe, ardışık. Fransız Cumhuriyetinin, Türkiye'yi harbe sokmak yolundaki bu mütevali diplomasi gayretleri yanında, ayrıca gizli tahrik usullerine de başvurmuş olması dikkate şayan bir hadisedir (İlgili cümle kaynağı: İ. Soysal). Alacaklının mütevali talep ve ısrarına rağmen en az üç sene zarfında tahsil edilememiştir... (TBMM Zabıt Ceridesi)