Mütevali nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Art arda gelen, üst üste olan, ara vermeden devam eden, peş peşe, ardışık: Fransız Cumhuriyetinin, Türkiye'yi harbe sokmak yolundaki bu mütevali diplomasi gayretleri yanında, ayrıca gizli tahrik usullerine de başvurmuş olması dikkate şayan bir hadisedir (İlgili cümle kaynağı: İ. Soysal). Alacaklının mütevali talep ve ısrarına rağmen en az üç sene zarfında tahsil edilememiştir... (TBMM Zabıt Ceridesi)
( 0 soru/yorum )