İkrar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme.
 2. Bildirme.
 3. Dil (lisan) ile söyleme. İman edip Müslüman olmak için Kelime-i Şehadeti dil ile ikrar edip, manasına kalp ile inanmak lazımdır.
 4. Benimseme, onama, kabul, tasdik.
  Sanığın, yüklenen suçu işlediğini hakim huzurunda kabul etmesine ikrar denilmektedir.
 5. (tasavvuf) Tarikata girerken, şeyhin buyruklarını bütünüyle ve içtenlikle yerine getireceğine söz verme.


 • İkrar etmek: Kabul etmek, açığa vurmak, açıkça söylemek.
 • İkrar vermek: (tasavvuf) Bir tarikata bağlanmak.


İlgili deyimler ve anlamları


 • İkrara gelmek: Yadsımaktan vazgeçip, kabul etmek.
 • İkrardan dönmek: Verilen sözden dönmek, caymak.
( 0 soru/yorum )