İkrah nedir? İkrah etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Tiksinme, iğrenme. Allah'ın güzel gördüklerini insafla, çirkin gördüklerini de ikrahla görecek doğru bir görüşe sevk eder insanı oruç. (M. F. Çıtlak)
  2. Zorla ve isteği dışında bir şey yaptırma. Bir kimseyi korkutmak suretiyle, rızası dışında, bir iş yapmak üzere, haksız yere zorlamaya "ikrah", bu şekilde zorlanana da "mükreh" denir. (İlgili cümle kaynağı: H. Döndüren)


  • İkrah etmek: Tiksinmek. İkrah ettim bu iki yüzlü insanlardan...
  • İkrah gelmek (getirmek): Tiksinmeye başlamak, bıkmak. Sigaradan yavaş yavaş ikrah gelmeye başladı...
( 0 soru/yorum )