Küpeşte nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir merdiven korkuluğundaki küpeştenin gösterimi
Küpeşte (1)
  1. Merdiven ve balkonlarda korkulukların demir kirişi üzerine konan ve korkuluğun el ile tutulan bölümü. Merdiven trabzanlarının üst kısmında el tutacak kenar. Trabzanlar demirden olduğu takdirde ekseriya küpeşte ahşaptan ma'mûldür. (H. Çoruh)
  2. Geminin korkuluğu üzerinde küpeştelerin gösterimi
    Küpeşte (2, 3, 4)
    (denizcilik) Gemilerde insan ve malzemenin denize düşmesini önleyen güverte korkuluğunun direklerini (puntelleri) birleştiren ve el ile tutulan üst bölümü.
  3. (denizcilik) Geminin güverte tabanından bel hizasına kadar yükselen borda kısmı, parampet. Küpeşte, rüzgârlı ve denizli havalarda denizin güverteye girmemesi için bordaların ana güverteden yukarı doğru uzatılması suretiyle meydana gelen ve geminin etrafını kısmen kuşatan yükseklik. (İlgili cümle kaynağı: Gemici Dili - M. Zaloğlu)
  4. (denizcilik) Geminin postalarının (kaburgalarının) başlarını geminin başından sonuna kadar bağlayan ağaç veya çelik kuşak (M. Baş).
  5. Korkuluk dikmelerini birleştiren ağaç ya da demirden yapılmış dayanmalık.
( 0 soru/yorum )