Küresel nedir ne demektir? Anlamı

  1. Küreyle ilgili ya da küre biçiminde olan, kürevi.
  2. Dünya genelinde.


  • Küresel gökbilimi: Gök küresindeki cisimlerin dünyaya göre yerlerini, hareketlerini, aralarındaki uzaklıkları inceleyen bilim dalı.