Küresel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Küreyle ilgili ya da küre biçiminde olan, kürevi: Küresel vana.
  2. Dünya genelinde, dünya çapında: Küresel ısınma problemi dünya genelini ilgilendiren devletlerin beraberce çözüm yolu aramaları gereken global bir sorundur. 


  • Küresel gökbilimi: Gök küresindeki cisimlerin dünyaya göre yerlerini, hareketlerini, aralarındaki uzaklıkları inceleyen bilim dalı.
( 0 soru/yorum )