lahavle :

Lahavle nedir ne demektir? Anlamı

Lahavle, "Lahavle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim" biçiminde söylenen "Allah (c.c.)'tan başka hiç kimsede (gerçek) güç ve takat yoktur." anlamlı cümlenin kısaltılmışıdır.


  • La havle çekmek (okumak): Güç bir durum, bir çaresizlik karşısında Allah'tan yardım dileyerek kendine sabır vermesini istemek.