mecit:

Mecid (mecit) nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Şanı ve şerefi çok yüce olan, çok büyük, çok ulu. Mecd kökünden türeyen kelime, bir şeyde nihayete ulaşma (örneğin övgü sıfatlarında en yukarda olma) anlamındadır. (H. Bayancuk)
  2. Yüce Allah'ın isimlerinden (El-Mecid) olup "zatı mukaddes, şanı yüce, şerefli, her daim övülen, keremi ve ihsanı bol olan Allah" demektir. Allah yüce arşın sahibidir; Mecid'dir. (Bürûc Sûresi, 85/15)
  3. Sultan Abdülmecid zamanında bastırılmış "Mecidiye" sikkelerine halk dilinde verilen isim. Bunun için yirmi mecit olsun lazımdı. Ah bu yirmi mecidi nerden bulmalı? (İlgili cümle kaynağı: H. Tuncer)