Mecid (mecit) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Şanı ve şerefi çok yüce olan, çok büyük, çok ulu: Mecd kökünden türeyen kelime, bir şeyde nihayete ulaşma (örneğin övgü sıfatlarında en yukarda olma) anlamındadır. (H. Bayancuk)
  2. Yüce Allah'ın isimlerinden (El-Mecid) olup "zatı mukaddes, şanı yüce, şerefli, her daim övülen, keremi ve ihsanı bol olan Allah" demektir: Allah yüce arşın sahibidir; Mecid'dir. (Bürûc Sûresi, 85/15)
  3. Sultan Abdülmecid zamanında bastırılmış "Mecidiye" sikkelerine halk dilinde verilen isim: Bunun için yirmi mecit olsun lazımdı. Ah bu yirmi mecidi nerden bulmalı? (İlgili cümle kaynağı: H. Tuncer)
( 0 soru/yorum )