Halvet nedir? Halvethane ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kapısı açık bir halvethane
Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin Külliyesindeki Cami içinde bulunan halvethanelerden biri (Kastamonu)
 1. (Arapça) Tenhaya çekilme, yalnız yaşama, halktan ve kalabalıktan kaçma.
 2. Tenha ve kapalı yer.
 3. Hamamlarda tek kişinin yıkandığı çok sıcak ve küçük yer.
 4. Karı kocanın, başkalarının girmesine izin verilmeyen bir yerde baş başa kalması.
 5. (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda, yalnızca saray kadınlarının gezip dolaşması için yapılmış özel bahçeler.
 6. (tasavvuf, din) Masivadan uzaklaşıp tek başına kalarak, kendini bulma ve Allahü Teala'yı tanımaya çalışma yolunda çeşitli ibadetler yapma.


 • Halvet hücre: Odaların içinde halvet gibi bölünmüş bölüm.
 • Halvetgah: (Arapça)
  1. Gizli görüşülecek ya da ibadet edilecek yer.
  2. Eski evlerde odaların içinde küçük eyvanı andırır ve içinde genellikle yatak bulundurulan, önü bir perdeyle kapatılan bölüm.


İlgili deyimler ve anlamları


 • Halvet gibi: Çok sıcak (yer, oda).
 • Halvet olmak: (deyiminin anlamı)
  1. Görüşmek üzere yalnız kalıp içeriye kimseyi sokmamak.
  2. (Bir yer) dayanılmaz derecede ısınmak.
 • Halvete dönmek: (Bir yer) İnsanı bunaltacak derecede ısınmak.
( 0 soru/yorum )