Daire nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Siyah çizgili içi boş bir daire, çember veya yuvarlak
Daire
 1. Bütün noktaları, merkez adı verilen sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan eğrinin sınırladığı düzlem.
 2. Büyük bir yapının ayrıldığı bölümlerinden her biri: Bir apartmanın her bir aile için ayrılmış bölümü dairedir.
 3. Devlet işlerini yürüten kurumlardan her biri ve bunların, içinde çalıştıkları yapı.
 4. Bir yapıda ya da gemide belli bir işe ayrılmış bölüm.
 5. (Soyut kavramlarda) sınır içi, çerçeve.
 6. Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.


Daire şeklinde yapılmış yuvarlak apartman daireleri
Daire şeklinde apartman daireleri
 • Daire çevresi: Dairenin çevresini kuşatan çember.
 • Daire dış açısı: Köşesi çember dışında olan ve ölçümü, kolları arasında kalan yaylar farkının yarısına eşit olan açı.
 • Daire iç açısı: Köşesi çember içinde bulunan ve ölçümü, kolları arasında kalan yaylar toplamının yarısına eşit olan açı.
 • Daire kesmesi: Bir dairede iki yarıçap arasında kalan alan parçası, kesme.
 • Daire parçası: Bir dairenin bir kirişiyle o kirişin yayı arasında kalan bölüm.
 • Daire yayı: Daireyi çevreleyen çemberin parçası.
 • Dairesel: Dairevi.
( 0 soru/yorum )