Liva nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sancak-ı Şerif, Liva-i Saadet, Peygamber Efendimizin Bayrağı
Liva-i Saadet
  1. Sancak, bayrak: "Liva-i Osmani: Osmanlı sancağı, Liva-i zafer: Zafer bayrağı."
  2. (tarih) Osmanlı Devletinde vilayet (il) ile kaza (ilçe) arasındaki idari bölüm, sancak: Bu uygulamaya göre Osmanlı toprakları vilayet, sancak (liva), kaza, nahiye ve köy'lerden meydana gelen idari birimlere ayrıldı (İ. Çelik). Livaların başında, “mutasarrıf, sancak beyi” unvanlarını taşıyan devlet memurları bulunurdu (T. Güler)
  3. (tarih, askeri terim) Osmanlı Devletinde, iki alaydan oluşan askeri birlik, tugay: Her iki alay bir liva (tugay), her iki liva bir fırka (tümen) sayılmıştır. (M. Şevket)
  4. (tarih, askeri terim) Bu birliğin komutanı, tuğgeneral: Her liva, liva rütbesinde bir generalin (paşa), her fırka bir ferikin, her ordu ise bir mareşalin (müşir) komutasındadır. (Osmanlı Tarihi)


  • Liva-i Saadet: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında savaşlarda kullanıldığı rivayet edilen ve İstanbul Topkapı Sarayı'nda diğer Kutsal Emanetlerle birlikte saklanan siyah renkli sancak, Sancak-ı Şerif.
( 0 soru/yorum )