Zifos nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zifos, yerden bir kimsenin üstüne sıçrayan çamur demektir: Kentte lüks cipiyle üzerimize zifos fışkırtarak yanımızdan hızla uzaklaşan maganda esasen aynı kişidir. (İlgili cümle kaynağı: M. Ö. Mengüşoğlu)


  • Zifos atmak (birine): (deyiminin anlamı)
    1. Sataşmak, laf atmak.
    2. Çamur atmak, kara çalmak, iftira atmak: İliştiği yüzleri kirli bir zifos gibi lekeleyen bakışların kötülüğünü her haysiyetli kadın bilir. (M. S. Evrin)
( 0 soru/yorum )