B harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin ikinci harfi, "be" okunuşu.
 2. Sesbilim bakımından sürekli, patlayıcı, yumuşak dudak ünsüzü.
 3. Sınıflama ve sıralamada maddeler harflerle gösterildiğinde ikinci maddenin başına getirilir, ikinci sırayı gösterir: B sınıfı.
 4. (müzik) Notaları harflerle gösterme yönteminde İngilizlerde "si", Almanlarda "si bemol" sesini bildirir.
 5. (spor) İkinci takımı gösterir: B takımı.
 6. (biyoloji) B vitaminin simgesi.
 7. (biyoloji) Bir kan grubu.
 8. (fizik) Manyetik indüksiyonun simgesi.
 9. (kimya) Bor elementinin simgesi.
 10. (müzik) Bas'ın kısaltılmış biçimi.
 11. Romalılarda üç yüz, üzerinde yatay bir çizgiyle de üç bin sayısını gösterirdi.
 12. (Kimi öğretim kurumlarında) İkinci dereceden yüksek not.
( 0 soru/yorum )