L harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin on beşinci harfi.
  2. Sesbilim bakımından akıcı, sızıcı, sürekli, yumuşak diş ve ön avurt ünsüzü. Bu ses sözcük başlarında ve y sesinden önce hep ince söylenir, yani ön damaktan çıkarılır.
  3. Romen rakamlarında elli sayısını gösterir.
  4. Eski İtalyan para birimi liret'in simgesi.
  5. Bir hacim ölçüsü birimi olan litre'nin sembolü.
  6. Giysi ve kıyafetlerde büyük boyu belirten İngilizce "large" sözcüğünün kısaltması.
  7. (fizik) Lepton sayısının sembolü.
  8. İngilizce sol anlamına gelen "left" sözcüğünün kısaltması.
  9. Bir para birimi olan lira'nın simgesi.
( 0 soru/yorum )