K harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin on dördüncü harfi, "ka" ya da "ke" şeklinde okunur.
 2. Sert, patlayıcı, süreksiz, ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak ünsüzü.
 3. Eylem kök ve gövdelerinden soyut ve somut adlar yapan yapım eki: Ada-k, dile-k, iste-k, işle-k.
 4. Eylem kök ve gövdelerinden sıfat türü sözcükler oluşturan yapım eki.
 5. Adlardan adlar oluşturan yapım eki: Kab-u-k, orta-k, top-u-k.
 6. Adlardan eylem gövdeleri kuran yapım eki: Gec-i-k-mek, göz-ü-k-mek.
 7. Yalın ve birleşik zamanlı eylemlerin çekiminde birinci çoğul kişiyi belirten çekim eki: Kaldı-k, görürse-k, dursaydı-k, binse-k.
 8. Eylem köklerinden eylem gövdeleri oluşturan yapım eki: Kır-k-mak, sar-k-mak, sil-k-mek.
 9. (matematikte küçük k ile) Kartezyen koordinat sisteminde, Z ekseni üzerindeki birim vektörü gösterir.
 10. (kimyada büyük K ile) Potasyum elementinin simgesi.
 11. (biyoloji) K vitaminin sembolü.
 12. (fizik) Sol üst köşesinde küçük bir daireyle, bir tür sıcaklık ölçüm birimi olan kelvin dereceyi (°K) gösterir.
 13. (matematik) (Küçük k ile) Bir birimin ya da bir sayının binle çarpıldığını gösteren kilo- ön ekinin kısaltması: Kilogram (kg), kilometre (km).
 14. (askeri terim) Komutan veya komutanlığı sözcüklerinin kısaltması.
( 0 soru/yorum )