D harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin beşinci harfi.
 2. Ses bilim bakımından sürekli, yumuşak diş ünsüzü.
 3. Sınıflama ve sıralamada maddeler harflerle gösterildiğinde, beşinci maddenin başına getirilir, beşinci sırayı gösterir.
 4. (müzik) Notalar harflerle gösterildiğinde "re" sesini bildirir.
 5. (kimya) Hidrojen'nin bir izotopu olan döteryum'un simgesi.
 6. (biyoloji) D vitaminin simgesi.
 7. (fizik) Yoğunluk veya bağıl yoğunluk simgesi.
 8. (geometri) Çap'ı gösterir.
 9. Romen rakamlarında beş yüz, üzerine yatay bir çizgiyle beş bin, iki yatay çizgiyle elli bin sayısını gösterir.
 10. (Kimi öğretim kurumlarında) Dördüncü dereceden yüksek not.
 11. Ansiklopedilerde "doğum tarihi"nin kısaltması.

 • D günü: (askerlik) Bir harekatın başlaması kararlaştırılan ama açıklanmayan gününü, plan ve komutlarda belirtmek amacıyla kullanılır.
( 0 soru/yorum )