Ç harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin dördüncü harfi, "çe" okunuşu.
  2. Sesbilim bakımından süreksiz, patlayıcı, sert diş damak ünsüzü.
  3. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harflerle gösterildiğinde dördüncü maddenin başına getirilir, dördüncü sırayı gösterir.
  4. Adlardan yeni adlar ve terimler türetir: Ana-ç, ara-ç, orta-ç (sıfat fiil).
  5. Dönüşlü çatılı eylem gövdelerinden adlar türetir: Kıskan-ç, sevin-ç, gülün-ç.
  6. Eylem kök ve gövdelerinden adlar ve terimler kurar: Bağla-ç, tümle-ç (bağ fiil).
( 0 soru/yorum )