Radyoaktif ☢ Elementler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Radyoaktivite, bazı kararsız atomların kendiliğinden parçalandığı, alfa veya beta parçacıkları ya da bir tür yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyon olan gama ışınları yayarak daha kararlı atomlara dönüştükleri doğal süreci tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Radyoaktif bozunma olarak da adlandırılan bu süreç, kararsız izotopların daha kararlı bir duruma dönüşme eğiliminde oldukları için ortaya çıkar.


Radyoaktivite, birim zaman başına parçalanma veya bozunma üzerinden ölçülür. Radyasyon ise bu radyoaktif bozunma sırasında açığa çıkan parçacık veya enerjiyi ifade eder. Yayılan radyasyon, nötronlar, alfa ve beta parçacıkları veya gamma ve X-ışınları gibi saf enerji dalgaları biçiminde olabilir.

Yarı ömür radyoaktif bir elementteki atom çekirdeklerinin yarısının bozunması için gereken zaman aralığıdır. Buna yarılanma süresi de denilir ve her radyoaktif element karakteristik bir yarı ömre sahiptir. Yarı ömürler, saniyenin milyonda birinden milyarlarca yıla kadar değişiklik gösterebilir. Yarı ömrü kısa olan elementler daha kısa sürede bozunup ve atmaları gereken tüm enerjiyi daha kısa bir zaman aralığında yaydıkları için yarı ömrü uzun olan elementlere göre daha fazla radyoaktiftirler; bir başka deyişle daha fazla radyasyon yayarlar.

Radyoaktif Elementler
Element Yarı Ömür Radyoaktiflik
Oganeson5 milisaniye☢☢☢☢☢
Tenesin50 milisaniye☢☢☢☢☢
Livermoryum 120 milisaniye☢☢☢☢☢
Moskovyum1 dakika☢☢☢☢☢
Flerovyum1,3 dakika☢☢☢☢☢
Darmstadtiyum4 dakika☢☢☢☢☢
Röntgenyum10 dakika☢☢☢☢☢
Nihonyum20 dakika☢☢☢☢☢
Fransiyum21,7 dakika☢☢☢☢☢
Meitneriyum30 dakika☢☢☢☢☢
Kopernikyum40 dakika☢☢☢☢☢
Hassiyum1,11 saat☢☢☢☢
Bohriyum1,5 saat☢☢☢☢
Seaborgiyum 1,94 saat☢☢☢☢
Nobelyum2,8 saat☢☢☢☢
Dubniyum5,6 saat☢☢☢☢
Astatin8,05 saat☢☢☢☢
Lavrensiyum10 saat☢☢☢☢
Rutherfordyum13,06 saat☢☢☢☢
Radon3,8 gün☢☢☢
Mendelevyum51,50 gün☢☢☢
Fermiyum100,50 gün☢☢☢
Einsteinyum1,29 yıl☢☢☢
Prometyum17,73 yıl☢☢☢
Aktinyum21,79 yıl☢☢☢
Polonyum102,11 yıl☢☢☢
Kaliforniyum900,55 yıl☢☢
Berkelyum1379 yıl☢☢
Radyum1585 yıl☢☢
Amerikyum7388 yıl☢☢
Protaktinyum32788 yıl☢☢
Teknetyum211098 yıl
Neptünyum2,1 milyon yıl
Küriyum15,6 milyon yıl
Plütonyum79,3 milyon yıl
Uranyum4,5 milyar yıl
Toryum14 milyar yıl
Bizmut19 kentilyon yıl
( 0 soru/yorum )