R harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin yirmi birinci harfi, okunuşu "re".
  2. Sesbilim bakımından, sızıcı, sürekli, yumuşak diş ünsüzü.
  3. Romen sayılarında sekseni, üstüne yatay bir çizgiyle seksen bini gösterir.
  4. (kimya) İdeal gazların formülünde molekül sabitini gösterir.
  5. (kimya) Tek değerli, herhangi bir karbonlu kökü gösterir.
  6. (fizik) Elektrikte direnç simgesi.
  7. (matematik) Gerçek sayılar kümesini gösterir.
  8. (matematik ve fizik) Küçük r ile yarıçapı ve kutupsal koordinat sisteminde bir noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığını gösterir.
  9. Bir marka sözcüğünün sağ üst köşesinde bir daire içinde büyük R harfi (®) markanın tescilli olduğunu gösterir.
  10. İngilizce sağ (yön) anlamına gelen "right" sözcüğünün kısaltması.
( 0 soru/yorum )