Y harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, okunuşu "ye".
  2. Sesbilim bakımından sızıcı, yumuşak, sürekli damak ünsüzü.
  3. (matematik) Küçük "y" ile genellikle "x" değişkeninin bir fonksiyonunu, ikinci bir bilinmeyeni ya da ikinci bir bağımsız değişkeni gösterir.
  4. (matematik) Küçük "y" ile Kartezyen koordinat sisteminde, ordinat eksenini ve ordinatları gösterir.
  5. (kimya) İtriyum elementinin simgesi.
  6. Eylem köklerinden ad türü sözcükler oluşturan yapım eki: Ona-y.
  7. Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiği zaman araya giren ve bunları birbiriyle bağlayan kaynaştırma ünsüzü: Orada-y-ım.


  • Y kromozomu: Erkekteki cinsiyet kromozomlarından biri, diğeri X kromozomudur.
  • Y montaj: Yıldız montaj.
( 0 soru/yorum )