Termometre nedir? Termometre ne ölçer, kısaca ne işe yarar?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fahrenhayt ve santigrat dereceleri yükselip düşerek gösteren bir termometre animasyonu
Fahrenhayt ve santigrat dereceleri gösteren bir termometre
Termometre, sıcaklıkları ölçmek ve göstermek için kullanılan, derece ile ölçeklendirilmiş uzun ince bir cam tüpün altına tutturulmuş bir cam ampulden oluşan, içinde cıva veya renkli alkol gibi sıcaklık değişikliklerine genleşip yükselerek veya büzüşüp alçalarak tepki gösteren bir akışkan bulunan bir tür sıcaklık ölçüm aletidir.

Termometrelerde Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değişik ölçekler kullanılır ve iki sabit nokta arasında kalibre edilir. Bu noktalar suyun donma noktasıyla kaynama noktasıdır. Normal atmosfer basıncında bu iki nokta arasındaki mesafe Celsius termometresinde 100 eşit parçaya bölünür. Bunların her biri bir santigrat dereceyi (1 °C) gösterir.

Fahrenheit ölçeğindeyse bu iki nokta 180 eşit parçaya bölünür ve bunların her biri 1 Fahrenhayt dereceyi (1 °F) gösterir. Bu ölçümde, suyun donma ve kaynama noktası sırayla 32 °F ve 212 °F olarak belirlenir. Cıva -38.83 °C'de donduğu için daha düşük sıcaklıkların ölçümü için genellikle renkli alkolle doldurulmuştur termometreler kullanılır. Ulaşılabilecek ve ölçülebilecek en düşük sıcaklık mutlak sıfırdır ve -273,16 °C'ye eşittir. Mutlak sıfırdan başlayan bir ölçek de Kelvin ölçeğidir.

Termometreler evde oda sıcaklığı ölçümünden, endüstride, meteorolojide, tıpta, bilimsel araştırmalarda ve diğer sıcaklık derecesinin önemli olduğu alanlarda süreçleri izlemek için sıklıkla kullanılan bir sıcaklık ölçüm aletidir.
( 0 soru/yorum )