Tersinir nedir? Tersinmez ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir olayın ortaya çıkma koşullarındaki sonsuz küçük bir değişikliğin etkisiyle herhangi bir anda yön değiştirebilen bütün kimyasal, fiziksel ve mekanik dönüşümler için kullanılır.
 2. Tam ters doğrultuda da gelişebilen ya da işleyebilen.
 3. (mecazi) İçinde, nedenle sonucun yer değiştirebileceği bir olay için kullanılır.

 • Tersinir bağıntı: (matematik) İki A ve B elemanı arasında bulunan ve yönü değiştirilebilen bağıntı.
 • Tersinir süreç: (fizik) Termodinamikte, bir durumdan ötekine gerçekleşen değişimin gerisin geri aynı koşullara dönülecek biçimde meydana gelmesi.
 • Tersinir tepkime: (kimya) İşlemden geçen sistemin, orijinal haline geri döndürülebileceği bir kimyasal reaksiyon veya bir faz değişimi gibi bir işleme ilişkin, iki yönlü (geri dönüşümlü) tepkime: Örneğin suyun buz, buzun su olması.
 • Tersinmek:
  1. Geri dönmek, rücu etmek.
  2. Terslik etmek.
 • Tersinmez:
  1. Tersinme özelliği olmayan: Zaman tersinmezdir. Gelecek, geçmiş gibi hatırlanamamakta, geçmiş de yeniden yaşanamamaktadır.
  2. (fizik) Tek yönde çalışan (mekanizma).
 • Tersinmez tepkime: (kimya) Ters tepkimeyle sınırlanmadan, maddelerden biri yok olana kadar süren tepkime: Örneğin yanma.
 • Tersinmezlik: (fizik) Ters yönde uygulanan güç ne denli büyük olursa olsun tek yönde çalışan ya da etki yapan bir mekanizmanın özelliği.
( 0 soru/yorum )