Tesis nedir? Tesis etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kurma, yapma: Uluslararası barışın tesisini zorlaştıran ve ebedi barışa giden yolu kapatan devletler "adil olmayan devletlerdir". (Uluslararası İlişkiler Dergisi)
  2. Kurum, kuruluş: İdari tesisler, sosyal tesisler vb.
  3. Belirli bir faaliyetin gerçekleştiği yerler ve o yerlerdeki yapılar: Askeri tesis, spor tesisi, dinlenme tesisi, konaklama tesisi vb.: Tesisler, insanların görebilecekleri ve gördüklerinde etkilenebilecekleri yerlere kurulmalıdır. (İlgili cümle kaynağı: S. Karaküçük)
  4. Endüstriyel veya üretim sürecinin gerçekleştiği ve bunun için gerekli ekipmanları olan yer, fabrika: Nükleer tesis, su arıtma tesisi vb.


  • Tesis etmek: Kurmak, ortaya çıkarmak, oluşturmak: Ülkemiz üretimine sıçrama yaptırabilecek teknoloji bileşenlerini yaygınlaştırmak yeni nesillere daha müreffeh bir gelecek tesis etmenin de önünü açacaktır. (Y. Telçeken)
( 0 soru/yorum )