Tezene nedir? Tezeneli çalgılar ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir sazın tellerine takılmış beyaz tezene
Tezene
Tezene, telli çalgıları çalmak için el ile tutulup çalgının tellerine dokundurulan, çoğunlukla kiraz ağacının kabuğundan ya da kemik, boynuz, plastik gibi malzemelerden yapılan penadan uzun, mızraptan kısa olan, genellikle başparmak uzunluğunda ince ve yassı küçük araç, çalgıç. Tezene, genellikle bağlama çalmaya yarar. Batı kökenli sazlarda bunun adı penadır. Mandolin penası, gitar penası gibi. Türk müziği sazlarında buna mızrap denir. Ud mızrabı, tambur mızrabı gibi. Halk sazlarında da tezene tabiri kullanılır. (İlgili cümle kaynağı: İ. Kurt)


  • Tezeneli (çalgılar): Divan sazı, bağlama, tambura, cura, tar gibi tezene ile çalınan çalgıların tümü. Tezeneli çalgılar, cura, bağlama, meydan sazı (çöğür) şeklinde üç sınıfa ayrılırlar.
( 0 soru/yorum )