Tını nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
  1. (müzik) Tını, bir enstrümanda ki veya sesteki karakteristik ton rengidir; perdesi, ses yüksekliği ve uzunluğu dışında belirli bir sesin ayırt edilebilir özelliğidir. Örneğin, bir gitarda çalınan Do notası, keman veya flüt ile çalındığında farklı bir Do sesine sahiptir. Bu farklılık, bu enstrümanların farklı tınılara sahip olduğu anlamına gelir. Aynı şeyi şeyleri aynı ses şiddetinde söyleyen iki kişinin seslerini birbirinden ayıran, kişilerin seslerinden tanınmalarını sağlayan yine seslerinin tınılarıdır.
  2. (fizik) Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir cismin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özellik. Bir sesin tınısı, mevcut olan tonların sayısına ve bunların harmonilerine, bunların frekanslarına ve bağıl yoğunluklarına göre değişen dalga formuna bir başka deyişle frekans spektrumuna bağlıdır.
  3. Söyleyiş biçimi, vurgusu. Hoş etki bırakan öyküler, masallar, içtenlik etkisi bırakan söyleşiler için açık tınılı bir ses kullanılır. Mantıksal anlatıma dayalı metinler, özdeyişler orta tınıyla, umutsuzluk, derin acılar, ıstıraplar da koyu ses tınısıyla seslendirilir. (İlgili cümle kaynağı: R. Özben)
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Çok bilgilendirici teşekkürler. Admin bu bilgileri paylaşırken alta ingilizcesi ne demek diye bir bölüm açsan ve oradan ingilizce anlamlarınıda paylaşsan ne güzel olur.
8/10/18 05:06