Tırıs nedir? Tırıs gitmek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tırıs koşan bir atı gösteren animasyon
Atın tırıs gitmesi
Tırıs, binek hayvanının (genellikle at), çaprazlama ayak atarak koşmaya yakın hızlı ve dikey olarak sarsıntılı yürüyüşüdür. Tırıs iki vuruşlu bir yürüyüş çeşidi olmasına rağmen, çapraz ayaklar yere aynı anda basar ve tırıs yürüyüşte daima iki ayak yerde, iki ayak havada hareket halindedir. Normal tırısta arka ayakların izleri ön ayakların izlerine düşer, kısa tırısta geride kalır, uzun tırısta ise geçer.


  • Tırıs koşusu: Atların dörtnala kalkmaksızın koşması temeline dayanan at yarışı.
  • Tırısa kalkmak/kaldırmak: At tırıs koşmak/koşturmak.
  • Tırıs gitmek: (deyiminin anlamı) Koşarcasına, hızlı hızlı.
  • Tırıs tırıs:
    1. Hızlı bir biçimde.
    2. Utanmış, mahcup, ezik bir biçimde (gitmek): Baktı ki, olacak gibi değil, selameti kapıdan çıkıp tırıs tırıs gitmekte buldu. (İlgili cümle kaynağı: B. Baykam)
( 0 soru/yorum )