Ağır nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Tartıda çok çeken ya da yerden kaldırılması güç olan: Ağır maden.
 2. Çok değerli: Evde ağırın, dağda davarın olsun.
 3. Çapı, boyutları etkisi büyük: Ağır silahlar.
 4. Çetin, güç: Yazının konusu da ağır, dili de ağır.
 5. Tehlikeli, korkulu: Hastanın durumu ağır.
 6. Sıkıntı veren, dayanılmaz: Ağır bir koku.
 7. Dokunaklı, kırıcı, insanın gücüne giden: Ağır söz söylemek.
 8. Yavaş: İşler çok ağır yürüyor.
 9. Yoğun, yoğunluğu çok: Ağır metallerin başında altın ve platin gelir.
 10. Çok önemli: Bu kadar ağır sorumluluk altına girmemek gerekir.
 11. Ağır başlı, oturaklı, olgun, aklı başında: Ağabeyi bayağı ağır, efendi adamdır. (örnek cümle)
 12. (müzik) Türk müziğinde usullerin mertebelerini göstermek için kullanılır: Ağır aksak.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Ağır adam:
  1. Davranışları yavaş adam.
  2. Ağır canlı adam.
 • Ağır aksak: Pek yavaş olarak.
 • Ağır divan rahtı: Atın, işlemeli uzun eğer örtüsü.
 • Ağır hidrojen: → Deteryum.
 • Ağır ol!: Ciddi, ağırbaşlı, soğukkanlı, sabırlı ol, acele etme.
 • Ağır sanayi: Yapılan nesnenin türü, kullanılan sermaye, hammadde, araç ve gereçlerin nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı vb. gibi ölçütlere dayanarak, sanayide yapılan sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri.
 • Ağır silahlar: (askeri terim) Havan, obüs, top, ağır makineli tüfek ve geri tepmesiz top gibi silahlar.
 • Ağır top: (askeri terim) Genellikle 155 mm'lik toplarla daha yukarı çaptaki top ve obüsler.


İlgili deyimler


İçinde "ağır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ağır basmak: (mecazi) Etkisi üstün gelmek, ağırlığını koymak.
 • Ağır kaçmak: (Şaka yollu) Gücendirici, incitici olmak.
 • Ağır kanlı: (deyiminin anlamı) Yavaş davranan, tembel, olur olmaz şeylere aldırmayan, uyuşuk.
 • Ağır top: (mecazi) Etkili, önemli (kimse).
 • Ağrına gitmek: Onuruna dokunmak ya da gücüne gitmek.


İlgili atasözleri


İçinde "ağır" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ağır basar, yeğni kalkar: (atasözünün anlamı) Ağırbaşlı kedini bilen insan saygı görür.
 • Ağır git ki yol alasın: Amaçladığı hedefe ulaşmak isteyen, ağır ağır, ama dikkatli ve güvenli hareket etmelidir.
 • Ağır kazan geç kaynar:
  1. Kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar.
  2. Tembel insanın işi ağırdır.
  3. Ağırbaşlı insan çabuk öfkelenmez.
 • Ağır ol batman gel (döv, gelesin, dövesin): Ağırbaşlı ol ki değerin artsın.
 • Ağır otur ki bey (ağa, molla) desinler: Ağırbaşlı davran ki değer versinler.
 • Ağır taş batman döver: Ağırbaşlı adamı mat etmek kolay değildir.
 • Ağır taşı ne yel alır, ne sel alır: Oturaklı insan kolayca etkilenmez, yerinden edilemez.
 • Ağır yongayı yel kaldırmaz: Ağırbaşlı kimseyi küçük kolaylar etkilemez, ona zarar veremez.
( 0 soru/yorum )