ağır:

Ağır nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Tartıda çok çeken ya da yerden kaldırılması güç olan.
  Ağır maden.
 2. Çok değerli.
  Evde ağırın, dağda davarın olsun.
 3. Çapı, boyutları etkisi büyük.
  Ağır silahlar.
 4. Çetin, güç.
  Yazının konusu da ağır, dili de ağır.
 5. Tehlikeli, korkulu.
  Hastanın durumu ağır.
 6. Sıkıntı veren, dayanılmaz.
  Ağır bir koku.
 7. Dokunaklı, kırıcı, insanın gücüne giden.
  Ağır söz söylemek.
 8. Yavaş.
  İşler çok ağır yürüyor.
 9. Yoğun, yoğunluğu çok.
  Ağır metallerin başında altın ve platin gelir.
 10. Çok önemli.
  Bu kadar ağır sorumluluk altına girmemek gerekir.
 11. Ağır başlı, oturaklı, olgun, aklı başında.
  Ağabeyi bayağı ağır, efendi adamdır. (örnek cümle)
 12. (müzik) Türk müziğinde usullerin mertebelerini göstermek için kullanılır.
  Ağır aksak.


İlgili diğer kelimeler


 • Ağır adam:
  1. Davranışları yavaş adam.
  2. Ağır canlı adam.
 • Ağır aksak: Pek yavaş olarak.
 • Ağır divan rahtı: Atın, işlemeli uzun eğer örtüsü.
 • Ağır hidrojen: → Deteryum.
 • Ağır ol! Ciddi, ağırbaşlı, soğukkanlı, sabırlı ol, acele etme.
 • Ağır sanayi: Yapılan nesnenin türü, kullanılan sermaye, hammadde, araç ve gereçlerin nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı vb. gibi ölçütlere dayanarak, sanayide yapılan sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri.
 • Ağır silahlar: (askeri terim) Havan, obüs, top, ağır makineli tüfek ve geri tepmesiz top gibi silahlar.
 • Ağır top: (askeri terim) Genellikle 155 mm'lik toplarla daha yukarı çaptaki top ve obüsler.


Ağır ile ilgili deyimler


İçinde "ağır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ağır basmak: (mecazi) Etkisi üstün gelmek, ağırlığını koymak.
 • Ağır kaçmak: (Şaka yollu) Gücendirici, incitici olmak.
 • Ağır kanlı: (deyiminin anlamı) Yavaş davranan, tembel, olur olmaz şeylere aldırmayan, uyuşuk.
 • Ağır top: (mecazi) Etkili, önemli (kimse).
 • Ağrına gitmek: Onuruna dokunmak ya da gücüne gitmek.


Ağır ile ilgili atasözleri


İçinde "ağır" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ağır basar, yeğni kalkar: (atasözünün anlamı) Ağırbaşlı kedini bilen insan saygı görür.
 • Ağır git ki yol alasın: Amaçladığı hedefe ulaşmak isteyen, ağır ağır, ama dikkatli ve güvenli hareket etmelidir.
 • Ağır kazan geç kaynar:
  1. Kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar.
  2. Tembel insanın işi ağırdır.
  3. Ağırbaşlı insan çabuk öfkelenmez.
 • Ağır ol batman gel (döv, gelesin, dövesin): Ağırbaşlı ol ki değerin artsın.
 • Ağır otur ki bey (ağa, molla) desinler: Ağırbaşlı davran ki değer versinler.
 • Ağır taş batman döver: Ağırbaşlı adamı mat etmek kolay değildir.
 • Ağır taşı ne yel alır, ne sel alır: Oturaklı insan kolayca etkilenmez, yerinden edilemez.
 • Ağır yongayı yel kaldırmaz: Ağırbaşlı kimseyi küçük kolaylar etkilemez, ona zarar veremez.