akamet:

Akamet nedir? Akamete uğramak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Verimsizlik, kısırlık.
    Toprağın üzerine dökülen ilaçların toprakta akamet tevlit etmesi gibi bir takım mahzurları vardır. (Türk Biyoloji Dergisi)
  2. (mecazi) Başarısızlık, sonuçsuzluk, sonuç vermeme, yarıda kalma.
    İşte, her sahada ne kadar akamet ve felaket varsa, meydan nice istismarcılara, çıkarcılara ve millet haini ajanlara kalmışsa hep bu yüzden... (N. F. Kısakürek)


  • Akamete uğramak: Yarıda kalmak, kesilmek, sonuçsuz kalmak. O sırada Amerika'da yapılacak olan seçimlerde hükümet değişikliği dolayısıyla bu teşebbüsün akamete uğramak ihtimalleri muvacehesinde anlaşmanın süratle yapılması gerektiğini söylemiştir. (İlgili cümle kaynağı: A. B. Kafaoğlu)