Akamet nedir? Akamete uğramak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Verimsizlik, kısırlık: Toprağın üzerine dökülen ilaçların toprakta akamet tevlit etmesi gibi bir takım mahzurları vardır. (Türk Biyoloji Dergisi)
  2. (mecazi) Başarısızlık, sonuçsuzluk, sonuç vermeme, yarıda kalma: İşte, her sahada ne kadar akamet ve felaket varsa, meydan nice istismarcılara, çıkarcılara ve millet haini ajanlara kalmışsa hep bu yüzden... (N. F. Kısakürek)


  • Akamete uğramak: Yarıda kalmak, kesilmek, sonuçsuz kalmak: O sırada Amerika'da yapılacak olan seçimlerde hükümet değişikliği dolayısıyla bu teşebbüsün akamete uğramak ihtimalleri muvacehesinde anlaşmanın süratle yapılması gerektiğini söylemiştir. (İlgili cümle kaynağı: A. B. Kafaoğlu)
( 0 soru/yorum )