Akamet nedir? Akamete uğramak ne demektir? Anlamı


  1. Verimsizlik, kısırlık.
    Toprağın üzerine dökülen ilaçların toprakta akamet tevlit etmesi gibi bir takım mahzurları vardır. (Türk Biyoloji Dergisi)
  2. (mecazi) Başarısızlık, sonuçsuzluk, sonuç vermeme, yarıda kalma.
    İşte, her sahada ne kadar akamet ve felâket varsa, meydan nice istismarcılara, çıkarcılara ve millet haini ajanlara kalmışsa hep bu yüzden... (N. F. Kısakürek)


  • Akamete uğramak: Yarıda kalmak, kesilmek, sonuçsuz kalmak. O sırada Amerika'da yapılacak olan seçimlerde hükümet değişikliği dolayısıyla bu teşebbüsün akamete uğramak ihtimalleri muvacehesinde anlaşmanın sür'atle yapılması gerektiğini söylemiştir. (İlgili cümle kaynağı: A. B. Kafaoğlu)

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.