Tahta kurdu nedir? Kısaca özellikleri

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tahtada delikler açmış olan tahta kurdu larvası ve yetişkin böceği
Tahta kurdu larvası ve böceği
Tahta kurdu, kurtçukları tahtadan yapılma eşyayı gıcırtılı bir sesle kemirerek delik deşik eden kın kanatlı bir böcektir.

Genellikle serin ve rutubetli hava şartlarına sahip yerlerde görülür. Mobilya, merdiven, sanat eserleri, kereste çatı, ağaç direk gibi ağaçtan yapılmış vurunca "tak tak" eden her türlü ahşap malzemeye zarar verebilirler. Yaşayan ağaçlar tahta kurdu için zehirli kimyasallar içerdiğinden canlı ağaçlara pek ilişmezler. Yaşam döngülerinin büyük bir bölümünü larva yani kurt şeklinde geçirirler.

Larvaları (kurtçukları) yaklaşık 7 mm boyunda sarımsı beyaz renktedir. Vücutlarının ön kısmı arkasına nispeten daha kalın ve kambur görünür. Üç çift görünür bacağı vardır. Bir çeşit karbonhidrat olan ağaç selülozu yiyerek beslenirler ve ahşaba en büyük zararı da bu dönemde verirler. Büyüyüp böcek halini alan yetişkinleri 3 - 6 mm uzunluğunda, antenli, oval vücutlu, koyu kahverengi renklidir ve vücutlarının birçok yeri sarımsı mikroskobik kısa tüylerle kaplıdır.

Ahşap malzemeyi sanki bir krakermiş gibi ısırmak ve çiğnemek için kuvvetli ağızları ve selülozu parçalayabilen sıra dışı bir sindirim sistemleri vardır. Larvaların ön bağırsakları ahşap malzemeyi sindirmeden önce ezmek ve karıştırmak için diş ve diken benzeri yapılarla kaplı olan bir öğütme örtüsüne sahiptir.
( 0 soru/yorum )