Ağıl nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ahşap çitlerden yapılmış küçükbaş hayvan ağılı
Küçükbaş hayvan ağılı
  1. Koyun ve keçi sürülerinin barındığı, çit ya da duvarla çevrili üstü açık yer.
  2. Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve parlak halka, ayla.
  3. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı halka.


  • Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter: (atasözünün anlamı) Allah (c.c.) her canlıyı rızkıyla birlikte yaratır.
( 0 soru/yorum )