Ağırlık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Demirden 1 kg ağırlık ölçüsü
1 kg ağırlık ölçüsü
(1 kilo)
 1. Ağır olma durumu.
 2. Terazilerde tartma işi yapılırken tartılan şeyin bulunduğu kefenin karşı kefesine konulan ağırlığı önceden belirlenmiş nesne.
 3. Vücut geliştirme sporunda kullanılan ağır nesneler.
 4. Değerli olma durumu.
 5. Ağırbaşlılık.
 6. Tehlikeli olma durumu, önem: İçinde bulunduğun durumun ağırlığını anlıyorum.
 7. Sıkıntılı, dayanılmaz, bunaltıcı durum: Yüreğime bir ağırlık çöktü.
 8. Askeri bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri.
 9. Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiği, kalın da denen para.
 10. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu: Üzerimde bir ağırlık var.
 11. Uykudayken insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 12. (fizik) Bir nesne üzerinde, yer çekimi etkisinin oluşturduğu güç, kuvvet: Cismin kütlesi her yerde aynıdır ama ağırlığı bulunduğu yere göre değişir.
 13. Mücevherler: Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti.
 14. Yük: Ailemizin ağırlığı tek bir kişinin sırtında.
 15. Sorumluluk: İşin ağırlığını ikimiz yüklendik.
 16. Ciddilik.
 17. Bir evin ağır eşyaları, yük, yolculukta önden gönderilen eşya.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


25 kiloluk demir dambıl ağırlık
Vücut geliştirme sporunda kullanılan ağırlık
(25 kg dambıl)
 • Ağırlık basmak:
  1. Gevşeklik ve uyku gelmek.
  2. (Uykuda) Sıkıntılı duruma girmek.
 • Ağırlık birimi: Maddelerin ağırlıklarının ölçülmesinde kullanılan ton, kilogram, gram vb. ölçme birimi.
 • Ağırlık kulesi: Mimarlıkta büyük kubbelerin açılma kuvvetini karşılayarak dengeyi sağlamak amacıyla, kubbe kemerlerinin taşıyan ayaklara bir ağırlık daha eklemek için bunların üzerine kurulan içi dolu ya da kısmen boş taş kulelerden her biri.
 • Ağırlık merkezi:
  1. (fizik) Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki yapan yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin geçtiği ve cisme göre durağan olan nokta.
  2. Bir ülkede ya da bölgede, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı, konumu, fizik bilimindeki çekim yasalarına göre hesaplanan kent ya da yerleşim yeri.
  3. (mecazi) Bir işin en önemli bölümü.
 • Ağırlık noktası: (toplum bilim) Bir araştırma ya da gözlem sürecinin temel bilgi konusu ya da bir gözlem dağılımının ortalama eğilimi.
 • Ağırlık olmak: Birine yük olmak, kendi masrafını başkasına çektirmek, sıkıntı vermek.


İlgili deyimler ve anlamları


40 kiloluk kulplu spor ağırlığı
Kulplu spor ağırlığı
(40 kg dambıl)
İçinde "ağırlık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ağırlığınca altın etmek: (deyiminin anlamı) Çok değerli olmak.
 • (Bir işe) Ağırlığını koymak: Nüfuzunu kullanmak, etki yapmak.
( 0 soru/yorum )