Ahit nedir? Ahde vefa ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant: Bu tarlada ahdim var. Ne olursa olsun alacağım. (S. Kocagöz)
  2. Antlaşma: Ahde mugayir hareket (antlaşmaya aykırı davranış).
  3. (Eskimiştir) Devir, zaman.


  • Ahde vefa:
    1. Sözünde durma, sözünü yerine getirme: Ahde vefa gösterin; çünkü ahid sorumluluk doğurur (İsra Suresi 34. Ayet).
    2. Devletin katıldıkları uluslararası anlaşmalara uyma zorunluluğunda olduklarını belirten hukuk kuralı (Roma Hukukundaki adıyla "Pacta sunt servanda").
  • Ahitname: Antlaşma hükümlerini içeren belge, antlaşma, anlaşma.
( 0 soru/yorum )