Ocak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


yanan ocak
Gaz ocağı
 1. Ateş yakıp iş görmek için hazırlanan her türlü yer ya da aygıt. Hava gazı ocağı.
 2. İçinde yakılan odunun ve her türlü ateşin dumanını yukarıya verecek durumda, duvar kenarında yapılan bacalı girinti.
 3. Taş ya da maden çıkarılan yer.
 4. Bostanlarda her cins sebze için ayrılmış, çevresi yükseltilmiş toprak parçası. Takman.
 5. Bir şeyin en çok bulunduğu ya da yapıldığı yer.
 6. Belirli bir amaçla toplanılan yer. Parti ocağı.
 7. Ev, aile. Öğrenim, çocukları baba ocağından, kasabadan koparırdı. (kelime ile ilgili cümle)
 8. Kimi hastalıkları iyi ettiğine inanılan aile.
 9. Bir aile gibi sayılan kuruluş. Asker ocağı.


 • Ocak ağaları: Yeniçeri ocağının ileri gelen subayları.
 • Ocak kaşı: Ocağın içinde üstüne tencere oturtulan yer.


Ocak ile ilgili deyimler ve anlamları


Ateş ile yemek pişirilen eski taş ocak
İçinde ocak kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Ocağı batmak: Mahvolmak, perişan olmak.
 • Ocağı kör kalmak: Ocağı sönmek.
 • Ocağı sönmek: Soyu tükenmek, soyunu sürdürecek tek evladı kalmamak.
 • Ocağına darı ekmek: Ocağına incir dikmek.
 • (birinin) Ocağına düşmek: Birine sığınıp ondan yardım dilemek.
 • (birinin) Ocağına incir (ağacı) dikmek: Birinin evini barkını dağıtmak.
 • Ocağını söndürmek: Ailesinde çoluk çocuk herkesi yok etmek.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.