Nafiz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Geçen, delip geçen, içe işleyen, nüfuz eden.
  2. Sözü geçen, etkili olan.
  3. Bir mülkiyetin alım satımında bağlayıcı nitelikte olarak ve hüküm doğurarak devreden (işlem), hukuksal geçerliliği olan (işlem): Nafiz akitler hukuki sonuç doğurur ve hemen uygulanır. Nafiz olmayan gayrinafiz akitler ilgililerin rızasına ve icazet vermesine kadar askıdadır.
( 0 soru/yorum )