Maçuna nedir? Maçuna gemisi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir maçuna gemisi ağır bir köprü parçasını kaldırırken
Maçuna gemisi
Maçuna, eskiden islim (buhar gücüyle) ile günümüzde hidrolik motorlarla çalışan ağırlık kaldırma aracı, vinç. Özel bir vinç çeşidi olup, bu vinçte halatın sonundan sütuna kadar olan mesafe değiştirilebilir bu sayede ileri uzanan vinç kolu aşağı yukarı hareket eder.


  • Maçuna gemisi: Duba üzerinde kurulmuş olan yüzer maçuna.
( 0 soru/yorum )