Nakzetmek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bozmak, feshetmek, geçersiz kılmak: Bunun aksine olursak yeminimizi nakzetmiş oluruz. (Tarih ve Toplum Dergisi)
  2. (hukuk) Yargıtay'ın bir mahkemenin yargısını yerinde ya da yolunda bulmayarak geri çevirmesi: Aleyhimde verilen hükümleri adil temyiz mahkemesi hep nakzetti. (derleme cümle)
( 0 soru/yorum )