Nahak nedir? Nahak yere ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Hakka ve adalete uymayan, haksız: Bu nev'i istismar ve mahkumiyetler nahaktır zarardır. (K. Öztürk)
  2. Boş, beyhude, abes, gereksiz: Hakkında nahak söylentiler çıkmış...


  • Nahak yere: Haksız, gereksiz olarak, boş yere, boşuna: Allah'ın muhterem kıldığı cana nahak yere kıymayın. (En'am Suresi 151. ayetten bir bölüm)
( 0 soru/yorum )