Mikaşist nedir ne demektir? Anlamı


Mikaşist
Mikaşist (yerbilim) küçük, birbirine paralel mika pullarından ve kuvarstan meydana gelmiş, dokusu ince yada iri taneli, çok fazla başkalaşmış arduvaz (kayağan taş).

Mikaşistler, kuvars ve mikadan oluşan şist yapılı bir kaya türüdür. Bu kayaların içindeki mika türüne göre mikaşistler, biotitli mikaşist veya muskovitli mikaşist adını alırlar. Mikanın miktarı genellikle kuvarstan fazladır. Feldspatlar mikaşistlerin içinde bulunmazlar. Mikaşistlerde ayrıca hornblent, turmalin, epidot, kalsit ve andalusit gibi ikinci derecedeki minerallerde bulunurlar.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.