Mihver nedir? Mihver Devletler Hangileridir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eksen: Üzerinde yaşadığımız küre, mihveri etrafında boşlukta dönmektedir. Bu mihver, kürenin merkezinden geçen ve kürenin sathını iki noktada delen bir doğrudur. (Muhammed Hadimi, Ali bin Emrullah)
  2. Konuşulan, yazılan, tartışılan veya düşünülen bir konunun en önemli noktası, önemli: Görülüyor ki birlikteliğin teminatı olarak mihver kavram "hak ve adalet"tir. (İlgili cümle kaynağı: R. İ. Eliaçık)


  • Mihver devletleri: (tarih) İkinci Dünya Savaşında, müttefik devletlere karşı savaşan Almanya, İtalya ve Japonya'dan kurulu askeri ve siyasal birlik.
( 0 soru/yorum )