Liyakat nedir? Liyakatli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir Osmanlı liyakat madalyası
Liyakat Madalyası
  1. Bir kimsenin, kendisine iş verilirken güven duyulmasını sağlayan niteliği, o işe yaraşırlığı, değim.
  2. Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim.
  3. Yeterlilik, kifayet.


  • Liyakat göstermek: Bir işte başarı göstermek.
  • Liyakat madalyası: (tarih) Osmanlı Devletinde, devlete bağlılık ve savaşta yiğitlik gösterenlere verilen bir madalya.
  • Liyakat sahibi: (Bir işi) Gerçekleştirmeye elverişli, yetenekli, liyakatli.
  • Liyakatli: Liyakati olan, liyakat sahibi, değerli, iş bilir.
( 0 soru/yorum )