Limitet nedir? Limited ne demektir? Anlamı

Türkçe "limitet" veya batı kökenli "limited", ortaklarının sorumluğu, anaparaya (sermayeye) koydukları paylarla sınırlı olan (ortaklık) demektir.


  • Limited Şirket: Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı (limitli) olan ticaret şirketi.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.