Limitet nedir? Limited ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Türkçe "limitet" veya batı kökenli "limited", ortaklarının sorumluğu, anaparaya (sermayeye) koydukları paylarla sınırlı olan (ortaklık) demektir.


  • Limited Şirket: Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı (limitli) olan ticaret şirketi.
( 0 soru/yorum )