Lime (liğme) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir bütünden yırtılma, kopma, kırılma, vb. yolla ayrılmış bölüm, parça. (...) kızcağız arkasında bulunan entariyi lime lime yırtmış ve her limeyi badehu parça parça koparıp, koca entariyi en büyük parçasını, en ufak bir deliğe yama olamayacak bir hâle koymuş. (A. Mithat)

  • Lime lime: Parça parça, tutulacak yeri kalmayacak durumda yırtık. Başında bir kasket; eskimiş, yanları lime lime. Gözleri hep yerde (C. Kartal). Tozlu raflardan sayfaları lime lime olmuş bir kitap indirerek masaya koydu. (Tarih Vakfı)
  • Lime lime etmek: Yırtılamayacak kadar küçük parçalara ayırıncaya kadar yırtarak parçalamak, parça parça etmek. Masaların gözlerindeki yazılar, evrak kitapları lime lime edildi. (İlgili cümle kaynağı: A. Dilipak)
( 0 soru/yorum )